TECH DATA

Tech Data Corporation är världens näst största distributör av IT-produkter, logistik- och andra värde adderade tjänster. I Sverige sysselsätter Tech data 285 personer och omsätter ca 4,7 miljarder sek. För Tech Data har vi haft nöjet att producera trycksaker i olika former och omfattning, samt internet-banners.