ITPS

Institutet för tillväxtpolitiska studier är en myndighet som startade sin verksamhet 2001. Dess uppgift är att ansvara för, samla in och utveckla den kunskap som är relaterad till ekonomisk tillväxt, i Sverige och övriga världen. Vi har tagit fram litteratur och rapporter för Sverige och EU.