EKENS

Ekens är ett av Sveriges snabbast växande sängvarumärke. Ekens befinner sig tillsammans med Hästens, Jensen och Carpe Diem i premium segmentet, där det stora slaget pågått i ett flertal år. Ekens satsning har resulterat i avsevärt ökade marknadsandelar.

För Ekens har vi bland annat tagit fram AntiSnark-kampanjen, annonser och kommunikationsstrategi
för återförsäljare.